Investovanie

Stabilne investovať sa dá aj v čase krízy

Máme za sebou jedno z najturbulentnejších období v histórii Slovenska, ktoré ešte stále nie je prekonané a ktorého vplyvy môžeme cítiť ešte niekoľko rokov. Od konca februára sa začal prepad na finančných trhoch a klienti, ktorí pravidelne investujú do dynamických fondov, tento pokles zaznamenali aj na svojich účtoch. Toto, samozrejme, k dynamickým fondom patrí a všetci, ktorí nespanikárili, sú už dnes v plusových číslach, a na týchto prepadoch dokonca vedeli ešte viac zhodnotiť svoje vklady. 

Existujú aj fondy, ktorých sa tento prepad vôbec nedotkol, napríklad Prvý realitný fond (PRF) od IAD Investments. Nižšie na grafoch vidíme znázornenie vývoja Prvého realitného fondu za posledný rok a ako príklad dynamického fondu uvádzame graf vývoja MSCI World Indexu.

Graf č. 1: Vývoj Prvého realitného fondu za obdobie 2019 – 2020

Graf č. 2: Vývoj MSCI World Indexu za obdobie 2019 – 2020

Pri pohľade na tieto dva grafy z toho istého časového obdobia vidíme na prvý pohľad hneď základný rozdiel. Graf MSCI World Indexu začal vplyvom krízy klesať, graf Prvého realitného fondu akoby túto krízu ani nezaznamenal a aj naďalej rástol. Samozrejme, hlavný rozdiel je v podkladových aktívach, ktorý sa potom odráža aj na výkonnosti fondov. MSCI World Index ukazuje hodnotu 1 603 firiem a fondy viazané na tento index nakupujú akcie týchto svetových spoločností. Prvý realitný fond investuje do realít, nehnuteľností, pozemkov na území Slovenska a v okolitých krajinách.

Tabuľka č. 1: Výkonnosť jednotlivých fondov

Vidíme, že za rok sú oba fondy v zelených číslach, čo by sa však dialo v marci tohto roka? Ak by sme mali peniaze v Prvom realitnom fonde, v marci 2020 by sme boli v pluse aj napriek tomu, že celosvetový trh sa prepadol. Ak by sme mali peniaze v MSCI, v marci by sme mali v prípade výberu obrovskú stratu. Správne nastavené sporiaco-investičné portfólio bude obsahovať aj jeden, aj druhý typ fondu.

MSCI World Index má tzv. rizikový ukazovateľ 5, tzn., že je vysoká pravdepodobnosť kolísania hodnoty, a je určený na dlhšie sporiacie obdobie, minimálne na 10 – 15 rokov. Ide o výborný finančný nástroj na dlhodobé investovanie kvôli vyšším výnosom, ideálny pri pravidelných mesačných sporeniach, ktorých cieľom je budovanie majetku alebo príprava na dôchodok. Dynamické fondy využívame pri sporeniach, keď klient neplánuje s danými financiami nakladať dlhšie obdobie. 

Prvý realitný fond má tzv. rizikový ukazovateľ 2, tzn.,  že je nízka pravdepodobnosť kolísania hodnoty, a je ideálny na kratšie sporiacie obdobie, cca na 5 rokov, preto ho klienti využívajú napríklad vtedy, keď už majú nasporené nejaké finančné zdroje, aktuálne ich nepotrebujú a nechcú, aby im ležali peniaze na 0 % úrokoch v bankách.

Prvý realitný fond (ďalej len PRF) sa vzhľadom na posledné obdobie naozaj javí ako tzv. „stabilita v čase krízy“. Jeho cieľom je dlhodobo a stabilne spravovať vyvážené portfólio všetkých segmentov realitného trhu (kancelárske priestory, obchodné prevádzky, skladové priestory, výstavba bytov, pozemky) a je to viditeľná investícia, keďže prevažná časť nehnuteľností, ktoré sú súčasťou PRF, sa nachádza na území Slovenska. Nehnuteľnosti v PRF dokázali, že sú schopné generovať výnosy aj počas aktuálneho vývoja, čo robí z PRF ideálny finančný nástroj na zhodnocovanie vkladov, ktoré nechcete vystavovať kolísaniu trhu.  

Zdroje: financie.yahoo, IAD

Zdroj titulného obrázka: canva

Zdroj grafu: financie.yahoo, IAD

Zdroj tabuľky: vlastné spracovanie 

Financie vnímam ako jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje kvalitu nášho života. Byť finančným poradcom je pre mňa veľmi zodpovedná profesia. Mojim cieľom je klientom vytvárať majetok a poskytnúť kvalitné finančné produkty, aby vedeli dosiahnuť svoje ciele. Podpis zmluvy je pre mňa začiatok dlhoročnej spolupráce a nič ma neteší viac, ako opätovné stretnutie s klientmi, na ktorých vidím spokojnosť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články