Investovanie

ESG investície. Udržateľné investovanie alebo marketing?

Trvalo udržateľný rozvoj a sociálna zodpovednosť sú už niekoľko rokov horúcou témou na Slovensku aj vo svete. Táto téma sa prirodzene dotýka aj podnikov a investorov, ktorí hľadajú zodpovednejšie prístupy k podnikaniu a investovaniu. Investorov čoraz viac trápi vplyv ich investovania na životné prostredie a spoločnosť. Okrem toho spoločnosťou rezonujú témy ako rodová rovnosť, odmeňovanie zamestnancov, bezpečnosť pri práci, pomoc komunite, daňové škandály alebo účtovné podvody. Nikto nechce byť spájaný s nečestnými praktikami a nepriamo ich podporovať.

S narastajúcim dopytom zo strany investorov zákonite rastie aj ponuka správcovských spoločností a obchodníkov s cennými papiermi. Na tieto zmeny musia reagovať a prinášať na trh finančné nástroje, ktoré uspokoja investorov. Pre bežných ľudí a malých investorov sú to práve ESG fondy alebo ESG ETF (Exchange traded fund). Ich rozmach je nepochybne veľký a na túto tému sa objavuje čoraz viac článkov a reklám. Do akej miery ide o marketing a snahu nalákať nových investorov a do akej miery majú skutočný prínos pre mňa ako investora? Mal by som zaradiť ESG fondy do svojho portfólia? Tieto otázky sa budeme snažiť zodpovedať v nasledujúcom článku.

Čo je to ESG ?

ESG je skratka pre Environmental, Social and Governance a ide o pojem označujúci udržateľné investovanie. Pri investičnom rozhodovaní sa berú do úvahy aj environmentálne, sociálne a podnikové faktory. Nehľadí sa len na to, či daná firma, do ktorej je záujem investovať, dosahuje vysoké výnosy a má predpoklad ďalšieho rastu, ale aj na to, ako spoločnosť pristupuje k otázkam udržateľnosti. Spravidla sa vyhýba aj firmám, ktoré sa zaoberajú výrobou zbraní, tabakom, hazardnými hrami, pornografiou a podobne. Na hodnotenie podniku z pohľadu udržateľnosti slúžia ESG ratingy, ktoré každej firme priradia určité skóre. Pri hodnotení sa sledujú napríklad tieto faktory:

  • environmentálne: emisie uhlíka, zdroje surovín, uhlíková stopa produktu, toxické emisie a odpad, biodiverzita a využitie pôdy, príležitosti v oblasti využitia obnoviteľnej energie,
  • sociálne: manažment práce, zdravie a bezpečnosť, pracovné normy, rasová rozmanitosť medzi zamestnancami, ženy na pracovisku, rovnosť možností kariérneho rastu, pomoc komunite,
  • podnikové: rozmanitosť vedenia, odmeňovanie výkonných pracovníkov, vzťahy s akcionármi, zverejňovanie pravdivých informácií.

Niet pochýb o tom, že počet ESG fondov prudko rastie. Podľa databázy Refinitiv k júlu 2020 existovalo 6 618 verejne dostupných fondov, ktoré zohľadňujú ESG kritériá.

Graf č. 1: Celosvetový počet ESG fondov

Pozor na skratku ESG

Trend s ESG investovaním je silný, a preto je dôležite vedieť sa v tejto problematike zorientovať. Nie všetko, čo má v názve skratku ESG, musí byť ekologické a trvalo udržateľné. Fondy nakupujú desiatky až stovky akciových titulov rôznych spoločností, ktorých ESG rating nemusí byť práve najlepší.

Jeden z najväčších a globálne uznávaných ESG ratingov je MSCI ESG Rating. Hodnotí tak spoločnosti, ako aj samotné podielové fondy a ETF.

Tabuľka č. 1: Stupne hodnotenia MSCI ESG Ratingu

Hodnotenie sa pohybuje na stupnici od AAA do CCC, pričom:

  • hodnotenia AAA a AA (zelená) odrážajú lídrov v ESG,
  • hodnotenia A, BBB a BB (oranžová) predstavujú priemerné spoločnosti z hľadiska ESG,
  • hodnotenia B a CCC (červená) charakterizujú spoločnosti zaostávajúce v začleňovaní ESG princípov.

Pre príklad sme porovnali 3 fondy od najvýznamnejších svetových správcov a zhodnotili ich na základe ESG ratingu. V tabuľke nižšie môžete vidieť TOP 10 pozícií (zoradené od spoločnosti s najvyšším podielom) a ESG rating samotnej spoločnosti vo fonde.

Tabuľka č. 2: Porovnanie vybraných ESG fondov na základe ESG ratingu

Každý z fondov má označenie ESG, no nie každý nakupuje tie najlepšie spoločnosti podľa ratingu. Treba si uvedomiť, že aj ESG fond môže investovať do spoločností, ktoré čelia určitým kontroverziám alebo škandálom. Máloktorý fond je vyskladaný z tých najlepších spoločností.

Som „neekologický“, ak neinvestujem do ESG fondov?

To, že nenakupujem priamo ESG fondy, nemusí znamenať, že investujem neudržateľným spôsobom. Veľa fondov ani nemusí vedome nasledovať ESG stratégie a pritom investuje zodpovedne. Bežný smrteľník, ktorý pravidelne mesačne dlhodobo investuje určitú sumu peňazí do ETF indexových fondov, môže dosahovať vysoký výnos a zároveň nemať výčitky, že jeho investície podporujú klimatické zmeny alebo vykorisťovanie ľudí. V tabuľke nižšie môžeme vidieť agresívnu investičnú stratégiu (vhodnú na dlhodobé investovanie v rovnakej výške, napríklad na dôchodok).

Tabuľka č. 3 Investičná stratégia vhodná pre agresívneho investora

Ako môžeme vidieť, ESG rating fondov je nadpriemerný. Je dôležité uvedomiť si, že spoločnosti, ktoré porušujú ľudské práva, extrémne znečisťujú životné prostredie alebo čelili významným škandálom, sú trhom vyčlenené samy. V rámci indexových fondov predstavujú zanedbateľné percento.

Je spoločnosť nezodpovedná, ak má horší ESG rating?

Pri zostavovaní ESG ratingu sa hodnotí veľké množstvo ukazovateľov (ide o desiatky až stovky). Niektoré z nich môžu byť sporné. Ako príklad môžeme uviesť rozmanitosť mužov a žien na pracovisku. Je prirodzené, že k niektorým odborom inklinujú viac muži a k iným viac ženy. Firma tieto faktory často nevie ovplyvniť. Ratingy taktiež často nezohľadňujú nápravu problémov, ktoré mala spoločnosť v minulosti. Príkladom je škandál spoločnosti Volkswagen z roku 2015 – spoločnosť má stále nízke skóre ESG napriek tomu, že uskutočnila významné kroky na odstránenie odhalených problémov. Veľkým problémom na poli ESG je rozdielnosť v hodnotení. Často sa stáva, že každý poskytovateľ ESG ratingu hodnotí spoločnosť úplne odlišným skóre. Napríklad spoločnosť Pfizer patrí podľa ESG ratingu spoločnosti FTSE medzi TOP 25 % zodpovedných spoločností a podľa ESG ratingu spoločnosti MSCI medzi 25 % najhorších firiem z pohľadu ESG.

Záver

ESG fondy sú bezpochyby horúcou témou vo svete investovania. Byť ekologický, tolerantný a spravodlivý je cool a, samozrejme, aj veľmi dôležité. Netvrdíme, že investovať do ESG fondov je zlé, no je dôležité kriticky zhodnotiť, či nejde iba o marketing. Ratingové agentúry sú tiež len súkromné firmy, ktoré často vyjadrujú svoj subjektívny názor, ktorý nemusí vždy odrážať realitu. Pred investovaním je dôležité oboznámiť sa s poplatkovou štruktúrou daného fondu – účtujú sa vyššie poplatky ako pri indexových ETF. Obráťte sa na našich odborníkov a spoločne vyberieme investičnú stratégiu vhodnú pre vaše investičné ciele.

Zdroj titulného obrázka: canva
Zdroj grafu: Institutional Investor
Zdroje: Institutional Investor, MSCI, Amundi, Vanguard, nuveen, Advisor Perspectives
Zdroje tabuliek: vlastné spracovanie

Ako licencovaný finančný sprostredkovateľ pôsobím od roku 2017. Oslovila ma myšlienka spoločnosti PROSIGHT Slovensko – robiť financie čestne, pravdivo, starostlivo a prinášať na trh najvyššiu kvalitu služby. Týchto hodnôt sa pri práci s klientmi držím a chcem, aby mali zážitok zo služby finančného sprostredkovania. Na prvom mieste sú u mňa potreby klienta a priateľský prístup.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články