Hypotéky

Darčeky na úver vám nespravia krajšie Vianoce

Reklamy v televízii neúnavne presviedčajú spotrebiteľov, že je najvyšší čas poobzerať sa po vhodných darčekoch. Sú Vianoce na úver tým správnym riešením pre ľudí, ktorí síce chcú obdarovať svojich blízkych, ale zároveň na to nemajú peniaze?

Mnoho finančných inštitúcií ponúka rýchle a jednoduché riešenie – vezmite si úver! Môže to byť bezúčelový úver, kreditná karta, povolené prečerpanie či nákup na splátky. Aké lákavé…Treba sa však zamyslieť nad tým, či je tento spôsob správny. Spotrebitelia ľahko podľahnú predvianočnému tlaku a často bez rozmyslenia vezmú úver na to, aby kúpili niečo, na čo reálne nemajú. Koniec roka je tradične najsilnejším obdobím pre poskytovateľov úverov. 

 Tabuľka: Aktuálna ponuka bezúčelových spotrebných úverov vo vybraných bankách (akt. k 11/2018)

Úrokové sadzby sa v prípade spotrebných úverov pohybujú v priemere okolo 6%, v závislosti od bonity a úverovej histórie žiadateľa o úver. Vo väčšine prípadov banky na najnižšie úrokové sadzby viažu povinnosť spotrebiteľa akceptovať ďalšie viazané produkty – napríklad poistenie úveru. Ešte horším riešením je financovať nákup vianočných darčekov prostredníctvom nebankových subjektov.  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z., §1 ustanovuje, že:

„Odplatu pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria úrok, poplatky a akékoľvek iné odplatné plnenia alebo iné náklady, ktoré sú dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a ktoré sú spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov. Pri výpočte odplaty sa vychádza z predpokladu, že spotrebiteľská zmluva zostane platná dohodnutý čas a že dodávateľ a spotrebiteľ si budú plniť svoje povinnosti za podmienok a v lehotách dohodnutých v spotrebiteľskej zmluve.“

Najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi platná pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2018 do 31.10.2018*:

 Tabuľka: Najvyššia prípustná výška odplaty pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi.


Ďalším dôležitým faktorom pri rozhodovaní odkiaľ si vziať spotrebiteľský úver je výška RPMN (ročná percentuálna miera nákladov). RPMN odzrkadľuje skutočné náklady spotrebiteľského úveru, a to okrem úrokovej sadzby jednorazové alebo pravidelne sa opakujúce poplatky. Jednorazový poplatok je poplatok za poskytnutie, resp. spracovanie úveru a opakujúci sa poplatok je napr. poplatok za poistenie úveru. Platí, že spotrebiteľský úver sa považuje za bezúročný a bez poplatkov, ak ročná percentuálna miera nákladov spotrebiteľského úveru prekračuje najvyššiu prípustnú výšku odplaty stanovenej podľa osobitných predpisov.

Vzali by ste si úver vo výške 6 000 Eur, s úrokovou sadzbou 5,90% ročne a lehotou splácania 48 mesiacov. Poplatok za poskytnutie úveru je vo výške 0 Eur, RPMN je vo výške 6,15%. Mesačná splátka je 140,86 Eur, celková suma, ktorú bude musieť klient uhradiť je 6 761,28 Eur.

Dobrá rada na záver? Skúste pouvažovať, či nakupovanie darčekov na Vianoce je tým pravým zmyslom týchto sviatkov. Predajcovia sa prostredníctvom reklám snažia v spotrebiteľoch vyvolať nutkavú potrebu, že práve nakupovaním prejavíte svojim blízkym to, ako si ich vážite. Nie je to tak, základom sú dobré vzťahy v rodine a potešiť sa dá aj maličkosťou, ktorú potom nebudem splácať ďalšie dva roky. 

Dozvieš sa viac 

Na našej prednáške pre širokú verejnosť ti všetky tieto a aj iné informácie vysvetlí náš špecialista na úverové produkty Miroslav Oros. 12. decembra o 18:00 hod v Halmi Place v Košiciach. Prednáška bude vysielaná aj prostredníctvom LIVE STREAMU.

Chcem sa dozvedieť viac o úveroch a zúčastním sa prednášky

Zdroje: AXAAllianzGeneraliNBS, vlastné zdroje
Zdroj obrázkov: pixabay

Vyštudovala som Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V spoločnosti PROSIGHT Slovensko, a.s. pracujem na pozícii Key account manager pre oblasť úverov. Zaujímam sa právo finančného trhu vrátane jeho pododvetví, najmä bankového práva a tiež právnej regulácie finančného trhu.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články