Vzdelávanie

Debaty mladých ľudí bavia, pretože si môžu vyskúšať veci, ktoré im chýbajú v škole

Ahoj Andrej, na úvod nám prezraď niečo o sebe. Kde pracuješ a čo robíš vo svojom voľnom čase?

Pracujem ako riaditeľ Slovenskej debatnej asociácie (SDA). Moje časovo najnáročnejšie hobby momentálne je predseda Rady mládeže Slovenska.

Vedel by si nám viac priblížiť čo je to SDA a čomu všetkému sa venuje?

SDA je mimovládna organizácia, ktorá vznikla 17. novembra 1999. Naším programom podporujeme kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Náš najstarší a najväčší program je práve stredoškolský. Máme ale aj základoškolský a vysokoškolský program a ako novinku na jeseň pripravujeme školenie pre učiteľov na tému kritické myslenie. Taktiež organizujeme verejné diskusie na rôzne témy a letnú akadémiu Discover.

Niekto môže mať približnú predstavu o tom čo robíte, ale povedz nám akými aktivitami prispievate k obohacovaniu vzdelávania študentov?

Najviac sa toho deje v debatných kluboch, ktorých máme v tejto sezóne zaregistrovaných skoro 60. Chceme, aby sa študenti stretávali každý týždeň, pripravovali sa na debatné turnaje, robili argumentačné cvičenia alebo si hovorili, čo dôležité sa deje na Slovensku či vo svete. Stredoškolské kluby najčastejšie vedú stredoškoláci. Preto našou úlohou je poskytovať im metodickú podporu, organizovať debatné turnaje a semináre.

Debatný turnaj

Pri pojme debata si mnoho ľudí predstaví obyčajnú diskusiu, ale predpokladáme, že to nie je až také jednoduché. Ako taká súťažná debata prebieha? 

Debata je organizovaná výmena názorov. Účastníci sa rozdelia, najčastejšie na dva trojčlenné tímy. Jeden má za úlohu tézu obhajovať, druhý ju zas vyvracať. Rečníci sa v debate striedajú a obe strany majú v súčte rovnaký čas. Téza, na ktorú debatujú je kontroverzné tvrdenie, s ktorým sa dá rozumne súhlasiť alebo nesúhlasiť. O víťazovi rozhodujú nestranní rozhodcovia na základe toho, ktorému tímu sa podarilo svoje postavenie v debate obhájiť lepšie.


Vyzerá to, že debatovanie je medzi mladými na Slovensku celkom rozšírené. Prečo si myslíš, že je to tak a čo robiť v prípade, že chceme založiť debatný klub? 

Myslím si, že debaty mladých ľudí bavia, pretože si môžu vyskúšať veci, ktoré im chýbajú v škole. Môžu byť kreatívni, zužitkovať, čo sa dozvedeli v škole alebo niekde na internete, dostanú zmysluplnú spätnú väzba a stretávajú sa s rovesníkmi, ktorých tiež bavia takéto veci. Záujemcovia o založenie debatného klubu môžu napísať na novyklub@sda.sk, kde dostanú presné inštrukcie a pozvánku na trénerské školenie.

XVII. Finále Slovenskej Debatnej Ligy

Každoročne organizujete týždňovú letnú akadémiu pre študentov stredných škôl. Čo sa môžu počas týždňového pobytu dozvedieť?

Letná akadémia Discover je všestranné vzdelávacie podujatie. Všetci účastníci navštevujú dva kurzy z naozaj širokej ponuky – tento rok máme napríklad medicínu, robotiku, sociológiu či digitálnu fotografiu. Okrem nich máme množstvo skupinových aktivít o štúdiu, občianstve aj poznávaní seba samého.

Čím sa podľa teba líši forma vzdelávania na debatných súťažiach a letnej akadémii Discover od bežného vzdelávania? 

Vravíme, že letná akadémia je „najlepší týždeň tvojho leta.“ Stretnú sa na nej mladí ľudia, ktorí nechcú v lete iba vylihovať, a veľmi kvalitní lektori, ktorí sú študenti a mladí profesionáli. Je to podnetné prostredie, v ktorom vznikajú nové priateľstvá. Tento rok čakáme skoro 300 účastníkov na 3 turnusoch – 2 česko-slovenských a 1 v angličtine.

Prednáška o etickom podnikaní na letnej akadémii Discover

Minulý rok sme spoločne pripravili pre účastníkov prednášku na tému etického podnikania, ktoré je častokrát v oblasti financií zanedbané a odsúvané na vedľajšiu koľaj.  Myslíš, že by sa firmy mali viac venovať podnikaniu založenom na hodnotách a spoločenskej zodpovednosti?

Aj v treťom sektore poznáme tlak na znižovanie nákladov, napríklad mať zamestnanie namiesto živnosti vôbec nie je samozrejmosť. Každá súkromná organizácia by si mala vedieť určiť štandardy v predmete činnosti, partnerstvách, transparentnosti, zodpovednosti voči zamestnancom aj okoliu, ak ich chce vyžadovať od štátu alebo mimovládnych organizácií.

Aká je podľa teba úroveň finančnej gramotnosti, či už u mladých alebo všeobecne. Je potreba vzdelávania ľudí aj v tejto oblasti? 

Učiť akúkoľvek formu gramotnosti treba nielen poučkami, ale cvičeniami a spätnou väzbou. Napriek tomu, že na finančnú gramotnosť je niekoľko dobrých projektov, zatiaľ nie sú hlavne v komunitách, kde by ich bolo treba najviac.

Ďakujeme za zaujímavé informácie a veríme, že aktivít, ktorými prispievate k zvyšovaniu intelektuálnej úrovne nielen u mladých ľudí bude čoraz viac. Sme presvedčení, že práve mladí sú budúcnosť našej spoločnosti, a preto budeme aj naďalej s radosťou podporovať projekty, ktoré majú zmysel.

Ak máte aj vy potomka v stredoškolskom veku a chcete, aby sa počas letných prázdnin naučil niečo nové, Letná akadémia Discover je pre neho ideálna príležitosť. Discover sa bude konať v troch turnusoch, z toho jeden je medzinárodný a prebieha v angličtine. Viac informácií sa dozviete na www.discover.sk.

zdroj: vlastné spracovanie
zdroj obrázkov: Flickr, Slovenská Debatná Asociácia

Pri zrode PROSIGHT Slovensko sme stavili na pravdivosť. To, čo hovoríme, je vždy pravda podložená zdrojmi a dôkazmi. Vďaka základnému princípu pravdivosti si pri dennodennej práci s klientmi získavame ich dôveru. Je to pre nás obrovský záväzok. Z rovnakého dôvodu sa nám darí uzatvárať obojstranne výhodné dohody s novými spolupracovníkmi, a tak neustále dynamicky rásť.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články