Dôchodok

Správne nastavenie II. piliera zvýši váš dôchodok o stovky eur

Každý sporiteľ v druhom pilieri si môže na svojej zmluve vybrať, v akom fonde sa budú jeho úspory zhodnocovať. Podľa zákona je každá DSS (Dôchodková správcovská spoločnosť) povinná viesť aspoň dva fondy a to jeden garantovaný – dlhopisový, a druhý negarantovaný – akciový, zmiešaný alebo indexový. Avšak nie každá DSS ponúka všetky 4 fondy.

Ktorý fond si zvoliť?

Viac ako 80% celkového majetku v II. pilieri je investovaných v garantovanom dlhopisovom fonde. Priemerné zhodnotenie dlhopisových fondov, od ich vzniku v roku 2005, predstavuje len 2,31% ročne. Na druhej strane zhodnotenie indexových fondov, v ktorých sa sporí len 5,6% celkového majetku v II. pilieri, je od vzniku v roku 2012 v priemere 11,24% ročne. Výkon Indexu MSCI World, ktorý spomínané indexové fondy kopírujú, je od roku 2005 (napriek globálnej kríze roku 2008) 8,39% ročne.*

*index použitý na porovnanie – MSCI WORLD Total Return EUR

Dlhopisový  vs. Indexový fond?

Vezmime si príklad pracujúceho človeka. Rok narodenia 1977, začal pracovať v 19 rokoch, vek odchodu do dôchodku 65, aktuálna mzda 800 eur, rast mzdy v nasledujúcich rokoch 2,5% ročne. Zhodnotenie v dlhopisovom fonde 2,5% p.a., zhodnotenie v indexovom fonde 7% p.a.

V grafe vidíme rozdiel, ktorý môže spôsobiť len jedno zvolenie si fondu. Celková výška dôchodku z prvého aj druhého piliera, ak by ste investovali do dlhopisového fondu, sa odhaduje na 852 eur, čo predstavuje mieru náhradymzdy 48,31%. Pri voľbe indexového fondu sa výška mesačného dôchodku môže vyšplhať na 1 141 eur s mierou náhrady 64,70%. Rozdiel je takmer 300 eur mesačne. Čím ste mladší, tým je rozdiel väčší.*

Ak si druhý pilier nenastavíte správne, môžete sa pripraviť o stovky eur mesačne, ktoré by ste mohli mať na dôchodku. V prípade, že máte do 40 rokov jednoznačne vám odporúčam zvoliť si indexový fond. To, aký máte fond si viete skontrolovať na ročnom výpise, alebo na stránke vašej správcovskej spoločnosti po prihlásení do vášho konta.

V nasledujúcom článku sa budem venovať otázkam v prípade ak už druhý pilier máte, ale nemáte vhodne zvolené fondy. Spoločne sa pozrieme aj na to, prečo nie je vhodné presunúť celú nasporenú sumu do indexových fondov a hlavne na čo sa treba zamerať pri správnom prestavení fondu.

1miera náhrady mzdy – predstavuje pomer mesačného dôchodku s mesačnou mzdou
*vypočítaný príklad je len orientačný! Skutočná výška dôchodku nemusí zodpovedať uvedenému príkladu. Na reálny dôchodok z II. piliera vplýva množstvo faktorov: zmena legislatívy, vek odchodu do dôchodku, hrubá mzda, poplatky vo fondoch, zhodnotenie fondov.
Zdroje:
http://www.nbs.sk
http://druhypilier.sme.sk/
http://openiazoch.zoznam.sk/dochodkove-sporenie/vypocet
MSCI WORLD Total Return EUR
zdroj titulného obrázka: pixabay

Firma PROSIGHT Slovensko pre mňa znamená príležitosť. Zhmotňuje lepší život, plný osobného bohatstva a slobody ako pre mňa, tak aj pre všetkých mojich spolupracovníkov. V našej spoločnosti staviame klienta na prvé miesto. Slúžime ľuďom a prinášame im zo sveta financií to najlepšie. Robíme veci pre klientov a partnerov tak, ako pre seba a svoju rodinu.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ... Prihlásením sa súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Súvisiace články